Særepisoder: Velfærdsprofeten

{{ show.title }}Trailer Bonus Episode {{ selectedEpisode.number }}
{{ selectedEpisode.title }}
|
{{ displaySpeed }}x
{{ selectedEpisode.title }}
By {{ selectedEpisode.author }}
Broadcast by

Summary

Etisk Råd er udkommet med en redegørelse om sundhedswearables og Big data.
Risikoen ved Big Data er, at mange digitale data, som hver især ikke siger ret meget om os, kan sammenkøres til at give et yderst personfølsomt billede af det enkelte menneske
Rådet anfører, at de etiske problemer opstår, når myndigheder eller firmaer kan få adgang til data, som gør dem i stand til at gribe ind i vores liv på begrænsende måder.
Derfor har Etisk Råd opsat en række etiske kriterier for, hvornår opsamling, generering og brug af sundhedsdata kan være problematisk samt hvilke anvendelser man derfor bør sætte ind overfor.
I dag taler vi professor og overlæge Anne-Marie Axø Gerdes, som er formand for Etisk Råd om velfærdsstatens rolle i forhold til at beskytte landets borgere imod, at private firmaer anvender data på en måde, der begrænser vores privatliv og frihed eller til overvågning eller diskriminering.

What is Særepisoder: Velfærdsprofeten?

Et nyt show