Velfærdsprofeten

TV-dokumentaren Plejehjemmene bag facaden satte i år gang i en fornyet debat om ældreområdet. Aktører på feltet har siden energisk debatteret, hvordan vi i højere grad kan sikre en værdig ældrepleje og sikre at lignende situationer ikke opstår eller findes rundt om i ældreplejen.
Målet er der enighed om, vejen dertil er der mange bud på. Der er tale om et komplekst område, som udfordres bl.a. af mangel på kvalificeret arbejdskraft, manglende kompetenceudvikling, lav prestige og høj faglig kompleksitet. Dertil kommer at begrebet værdig ældrepleje ikke er entydigt – så hvad er det egentlig vi pejler efter?
I dag skal vi høre om et af de omdiskuterede udfordringer og mulige løsninger, nemlig ledelse af ældreplejen. Lektor Christel Trøstrup fra Københavns professionshøjskole fortæller om hvorfor det kan synes nemt, men være svært at sikre en værdig ældrepleje, og hvordan faglig ledelse kan styrke en værdig ældrepleje.
Og så skal vi tale med Kari Rose Holm, som er programleder i Videnscenter for værdig ældrepleje, som også har et værdighedsrejsehold.
Hun skal bl.a. fortælle om, hvad rejseholdet har erfaret af udfordringer og løsninger i praksis i deres virke som rejsehold, og giver bud på konkrete metoder, der kan understøtte en værdig ældrepleje.

What is Velfærdsprofeten?

Københavns Professionshøjskole vil bidrage til at udvikle svar og viden, som de kommende år vil præge vores velfærdssamfund. I podcasten Velfærdsprofeten undersøger værterne Lotte Andersen og Maja Haack aktuelle problemstillinger, ny viden og udvikling på velfærdsområdet til lærere, sygeplejersker, socialrådgivere, pædagoger, ledere, sygeplejersker – og alt der i mellem.
Det sker i samtaler med forskere og fagprofessionelle, der brænder for at gøre en forskel gennem deres fag og profession. Du får viden om de nyeste vidensbaserede løsninger på velfærdsudfordringer, både fra et praktisk og et teoretisk udgangspunkt.
Podcasten er for dig, der interesserer dig for udvikling på dit eget fagfelt - og for dig, som er interesseret i velfærd i alle afskygninger.