Safar Haye Tip Tipi | سفرهای تیپ تیپی

بچه ها میدونین تبریز به چه شهری معروفه؟میدونین چجور موزه هایی داره؟ چه بناهای جالبی داره؟ نویسنده مشهور تبریزی میشناسین؟ تیپ تیپی در تبریز راجع به همه اینا با شما صحبت میکنه.

Show Notes

بچه ها میدونین تبریز به چه شهری معروفه؟میدونین چجور موزه هایی داره؟ چه بناهای جالبی داره؟ نویسنده مشهور تبریزی میشناسین؟ تیپ تیپی در تبریز راجع به همه اینا با شما صحبت میکنه.

What is Safar Haye Tip Tipi | سفرهای تیپ تیپی?

این مجموعه تلاش می‌کند کودکان ایرانی را در جستجوی اولیه‌شان برای شناخت بیشتر سرزمین مادری یاری دهد. به امید اینکه این شروعی برای شناخت و آشنایی بیشتر با فرهنگ غنی این آب و خاک در سال‌های آینده زندگی باشد و نیز فرصتی را ایجاد نماید برای بهره بردن از غنای فرهنگی آن از همان سنین کودکی.