Kristent Fellesskap Trondheim

Salme 85 er for alle oss som trenger hjelp fra Gud! Håvard Kjøllesdal tar oss gjennom hva salmen sier om måten Gud gjenoppretter oss når livet går i stykker.

What is Kristent Fellesskap Trondheim?

Podcaster med bibelundervisning og opptak fra forkynnelse i menighetens samlinger