Bærekraft i bygg og by

Energikommisjonen er tydelig på at det første som må gjøres og det fort er å starte storstilt energieffektivisering slik at vi bruker mindre strøm enn i dag i blant annet bygningene våre. Men hvordan få det til? Jeg har snakket med Guro Hauge direktør for bærekraft og samfunnspolitikk i Byggenæringens Landsforbund.

What is Bærekraft i bygg og by?

Bærekraftige bygninger er en podcast der jeg, Anne Sofie Bjelland ved Institutt for Byggfag ved Høgskolen på Vestlandet, snakker med ulike fagfolk som jobber med ulike tema som bringer oss nærmere bærekraftig byggeri. Ny episode hver uke. Produsert av HVL Medielab.