Oan Gia Ngõ Cụt - Sitcom

Chỉ vì đồng tiền mà khiến mẹ đổ bệnh. Nhưng cũng là tại cái miệng mà ra.

What is Oan Gia Ngõ Cụt - Sitcom?

Tiểu phẩm ngắn Oan Gia Ngõ Cụt kể về đời sống bình dân của người lao động với những câu chuyện, những hoàn cảnh, những cảm xúc của các nhân vật khác nhau mang đến một bức tranh về tình bạn, tình yêu, tình làng nghĩa xóm.