Metropoolregio Actueel

De afgelopen decennia is zoveel gebouwd in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), dat water steeds meer in de knel is gekomen. Met de nodige plannen die nog op stapel staan, is het dan ook nodig om ruimte voor water vrij te maken. ‘Waar is ruimte waar je tijdelijk water kan opslaan?’, vraagt Bea de Buisonjé, dagelijks bestuurder bij het waterschap Amstel Gooi en Vecht, zich af in deze podcast uit de serie Metropoolregio Actueel. ‘Als je het helemaal vol bouwt, is nergens plek voor.’

In deze aflevering zijn te gast: 
- Bea de Buisonjé, dagelijks Bestuurder van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en bestuurlijk trekker van het MRA-programma ‘MRA Klimaatbestendig maken’
- Robbert Berkhout, wethouder in Haarlem en bestuurlijk trekker van het MRA-programma ‘MRA Klimaatbestendig maken’
- Femke Schasfoort, watereconoom en adviseur bij Deltares

What is Metropoolregio Actueel?

30 gemeenten, 2 provincies en de Vervoerregio Amsterdam: samen vormen zij de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De MRA werkt aan opgaven die gemeente- en provinciegrenzen overstijgen voor een toekomstbestendige regio. De doelstellingen zijn te vinden in de MRA Agenda, die in het najaar van 2024 weer wordt vernieuwd. Om u te informeren, inspireren en motiveren gaan wij elke drie weken in gesprek met onder anderen bestuurders, wetenschappers en het bedrijfsleven over belangrijke actuele thema’s voor de nieuwe MRA Agenda. Welke uitdagingen krijgt de regio de komende jaren voor de kiezen en welke belangrijke keuzes moeten worden gemaakt?

Een vast onderdeel van de podcast is de rubriek ‘Rondje van de Regio’, waarin luisteraars iedere aflevering kunnen reageren op een stelling. Wilt u ook uw mening geven? Stuur dan uw inbreng of ideeën naar info@metropoolregioamsterdam.nl

Wilt u meer informatie over de MRA of de nieuwe MRA Agenda, ga dan naar onze website www.metropoolregioamsterdam.nl