Bærekraft i bygg og by

Det fortettes for å spare på naturområder, men vi trenger også natur i byen. Hvordan ivaretar vi naturen i byfortetting?
Jeg har snakket med landskapsarkitekt og byøkolog Rune Skeie i Asplan Viak .

What is Bærekraft i bygg og by?

Bærekraftige bygninger er en podcast der jeg, Anne Sofie Bjelland ved Institutt for Byggfag ved Høgskolen på Vestlandet, snakker med ulike fagfolk som jobber med ulike tema som bringer oss nærmere bærekraftig byggeri. Ny episode hver uke. Produsert av HVL Medielab.