Välkommen till Sverige

Välkommen till Sverige! Det känns bra när vi har våra vänner runt omkring oss. Vänner betyder mycket för oss. En vän vet vem man är. Det är skönt att få prata av sig en stund med någon som förstår. Vi tycker om våra vänner och de tycker om oss. Vi har en gemensam historia. När alla de människor som var viktiga för oss inte längre finns i vår närhet kan sorgen vara förkrossande. Den får nästan hjärtat att gå i tusen bitar. Ingen människa kan ersätta den du saknar just nu. Men jag vill uppmuntra dig och säga att det går att få nya vänner i Sverige. Du måste ge det tid och låta vänskapen växa fram. Jag heter Nils. Stanna kvar så ska jag berätta.

Show Notes

Välkommen till Sverige! Det känns bra när vi har våra vänner runt omkring oss. Vänner betyder mycket för oss. En vän vet vem man är. Det är skönt att få prata av sig en stund med någon som förstår.  Vi tycker om våra vänner och de tycker om oss. Vi har en gemensam historia. När alla de människor som var viktiga för oss inte längre finns i vår närhet kan sorgen vara förkrossande. Den får nästan hjärtat att gå i tusen bitar. Ingen människa kan ersätta den du saknar just nu. Men jag vill uppmuntra dig och säga att det går att få nya vänner i Sverige. Du måste ge det tid och låta vänskapen växa fram. Jag heter Nils. Stanna kvar så ska jag berätta.

What is Välkommen till Sverige?

Välkommen till Sverige består äv ett antal ljudprogram som introducerar svenskt samhälle, svensk kultur och kristen tro för den som kommit hit från en annan kultur för att bo här. Programmen finns på arabiska och farsi i vår app Välkommen till Sverige på GooglePlay och Appstore.

Välkommen till Sverige! Det känns bra när vi har våra vänner runt omkring oss. Vänner betyder mycket för oss. En vän vet vem man är. Det är skönt att få prata av sig en stund med någon som förstår. Vi tycker om våra vänner och de tycker om oss. Vi har en gemensam historia. När alla de människor som var viktiga för oss inte längre finns i vår närhet kan sorgen vara förkrossande. Den får nästan hjärtat att gå i tusen bitar. Ingen människa kan ersätta den du saknar just nu. Men jag vill uppmuntra dig och säga att det går att få nya vänner i Sverige. Du måste ge det tid och låta vänskapen växa fram. Jag heter Nils. Stanna kvar så ska jag berätta.

Nu ska du få höra en historia. Det berättas om en gammal man som under hela livet hade varit lite blyg. När någon, som han aldrig hade träffat tidigare, inledde ett samtal med honom kände han sig osäker. Han var en enkel man som var van att arbeta med sina händer. Han hade ärvt en liten gård av sin pappa. Men så dog den gamle mannen. Det kom mycket folk till hans begravning. Det hade aldrig tidigare kommit så många människor till en begravning i den lilla byn. Varför hade så många människor tagit den gamle mannen till sitt hjärta? Vad hade han gjort för att bli så älskad? Han hade förstått hemligheten med att bygga relationer. Han älskade människorna i byn. Han gjorde aldrig skillnad på människor. Så fort någon behövde hjälp var han snabb att erbjuda sina tjänster. Ingen i den lilla byn brydde sig om att han var blyg. Den gamle mannen hade varit så generös med att visa andra människor sin kärlek och omsorg. Mannen själv hade haft motgångar i livet. Därför kunde han verkligen förstå att alla människor har sina personliga bekymmer att kämpa med. Därför älskade alla den gamle mannen. När han dog var saknaden efter honom mycket stor.

Att tycka om andra människor kan ibland vara svårt. Att älska andra människor är ett konststycke. Det finns ett talesätt som lyder, ”Gud gav oss saker till att använda och människor till att älska”. Jag vet inte hur du har det just nu. Du undrar kanske hur man kan få nya vänner i Sverige. Alla människor behöver vänner runt omkring sig för att klara av livets utmaningar. Det gäller i Sverige precis som i andra länder. När man ska lära känna människor är det viktigt att själv vara aktiv. Det går inte att passivt vänta på att nya vänner bara ska dyka upp från ingenstans. När du ska bli en del av samhället måste du våga ta steget att lära känna nya människor. Man måste våga lära känna människor med en annan kulturell bakgrund än den man själv är van vid. Men hur ska man göra för att hitta nya vänner? Facebook kan vara bra för att kunna hålla kontakt med vänner. Men ännu viktigare är det att träffa människor i verkliga livet. För att lära känna människor behöver man vara med i aktiviteter där man kan träffa nya människor. Vet du var det finns mötesplatser där du bor? Du kan kontakta kommunen och be att få information om vad som erbjuds på din ort. De brukar veta vad som finns.

I Sverige finns det cirka 200 000 olika ideella föreningar. Människor är tillsammans för att arbeta för något som man tycker är viktigt. Eller så är man med för att man vill ha en rolig hobby att göra tillsammans med andra människor på fritiden. Jag tror nästan alla svenskar någon gång under livet har varit med i en förening. Föreningar i Sverige är demokratiska. Det menas att alla medlemmar i en förening kan vara med och påverka verksamheten. En gång om året samlas alla medlemmarna i en förening för att ta beslut om vilka regler som ska finnas. Varje medlem får då rösta om olika förslag. Man röstar om vilka som ska sitta i föreningens styrelse och leda arbetet under det kommande året. En förening ska vara öppen så att alla som delar föreningens intressen kan vara med. Att vara aktiv i en förening hjälper dig att få nya vänner som är intresserade av samma saker som du. Dessutom får man lära sig hur den demokratiska processen fungerar.

Många kyrkor och andra ideella organisationer erbjuder aktiviteter som riktar sig till personer som är nya i Sverige. Ett språk-café är en mötesplats där man kan lära sig enkla ord och uttryck. Samtidigt är det en möjlighet att få kontakt med nya människor. I en del kommuner finns det något som kallas ”språk-vän” eller ”flykting-guide”. Det är volontärer som vill hjälpa dig att lära känna det svenska samhället. Det är en möjlighet att få göra trevliga saker tillsammans. När du lär känna en ny person kan det hända att du även lär känna den personens vänner. På så sätt får du kontakt med fler människor. Är du småbarnsförälder? På de flesta orter erbjuds verksamhet för föräldrar som är hemma med sina barn. Många kyrkor eller kommuner har sådan verksamhet. Vem som helst är välkommen dit. Det är ett sätt att lära känna andra föräldrar som har små barn. Föräldrarna får möjlighet att prata med varandra medan barnen leker. Ge inte upp om du tycker att det var svårt att gå dit i början. När du deltar regelbundet i olika aktiviteter ger du människor en chans att lära känna dig. Och du lär känna dem. Sedan går det lättare att fråga om ni ska göra något tillsammans. Att byta telefonnummer är alltid en bra idé för att kunna hålla kontakt.

Jag känner en person som har bott i Sverige några år. När hon var asylsökande gick hon ofta till en kvinnogrupp som anordnades i en kyrka där hon bor. Både svenskar som var födda här och invandrare var med i gruppen. Alla var välkomna oavsett vilken bakgrund man hade. Det var ett bra sätt att få nya vänner. Nu har hon många svenska vänner som hon har lärt känna både i och utanför kvinnogruppen. Dessa kontakter fick hon genom de människor hon träffade i gruppen. Det har hjälpt henna att lära sig språket. Själv säger hon att det bara hände som ett resultat av att hon deltog på träffarna.


Jag tror att vänskap är det bästa sättet att bli av med fördomar om varandra. Vänner respekterar olikheter. Vi vill ha ett samhälle där alla ska känna sig välkomna. Det är viktigt att arbeta för att ingen ska känna sig utanför. Därför måste vi se till att skapa goda relationer till varandra. Det är viktigt när man lever tillsammans i ett land. Kom ihåg att du behövs i det viktiga arbetet.

Kommer du håg mannen som jag pratade om i början? Han hade haft sina egna motgångar. Trots att han var blyg var han en mycket älskad man av människorna i den lilla byn. Vi människor är så olika. En del är tystlåtna, medan andra har lätt för att prata. För en del människor tar det tid att våga öppna sig. Andra är utåtriktade och får kontakt med en gång. Våga släppa in nya människor i ditt liv. Vänskap byggs upp och fördjupas med tiden. Det är som att skriva en gemensam historia. Börja skriva din egen historia i Sverige redan nu. Låt inte språket vara ett hinder för dig att få nya vänner. Språket lär du dig när du är tillsammans med andra. Kom gärna tillbaka och lyssna på nästa avsnitt. Du är värdefull! Ta väl hand om dig! Hej då!

Programmet är producerat av Norea Sverige. Epost: vts@noreasverige.se