Näravårdpodden - en podcast från SKR

”Vi ser att det finns potential som vi måste ta tillvara och då måste vi arbeta systematiskt med kompetensförsörjning.”
Kompetensförsörjning som gemensam fråga  för region och kommun och om att matcha invånarnas behov med rätt kompetens. Anna Bergemalm och Sara Norén berättar om hur en kompetensförsörjningsplan för hela Örebro län växt fram. 

Creators & Guests

Host
Lisbeth Löpare Johansson
Samordnare Nära vård på Sveriges Kommuner och Regioner
Guest
Anna Bergemalm
Guest
Sara Norén

What is Näravårdpodden - en podcast från SKR?

Välkommen till Näravårdpodden. I denna serie intervjuas intressanta personer som på olika sätt speglar den förändring som vi arbetar för, mot en nära vård. Vi vill genom de här samtalen fördjupa kunskapen och också visa både på det som fungerar och det som är svårt.