BluPodden

I BluPodden får vi høre Elin Eriksen Ødegaard i samtale med Hilde Gunnarsson om arbeidsformer i barnehager, spesielt med fokus på utforsking. Gunnarsson jobber som tjenesteleier for barnehagene på Osterøy og har lang fartstid innen barnehagesektoren. Samtalen tar utgangspunkt i resultatene fra en nasjonal undersøkelse utført av forskningssenteret BarnKunne, hvor de blant annet undersøkte hvordan barnehager over hele Norge arbeider med utforskende arbeidsformer i barnehagen. Medvirkende: Professor Elin Eriksen Ødegaard fra BARNkunne- senter for barnehageforskning, HVL og Hilde Gunnarsson, tjenesteleier  Osterøy kommune.

What is BluPodden?

Kvardagsliv i barnehagen. Produsert av Høgskulen på Vestlandet

I Blupodden får vi høre Elin Eriksen Ødegaard ha en samtale med Hilde Gunnarsson fra Osterøy kommune om arbeidsformer i barnehager, spesielt med fokus på utforsking. Gunnarsson jobber som tjenesteleier for barnehagene på Osterøy og har lang erfaring innen barnehagesektoren, inkludert en master i barnehageledelse. Samtalen tar utgangspunkt i resultatene fra en nasjonal undersøkelse utført av Senter for barnehageforsking, BarnKunne, hvor de blant annet undersøkte hvordan barnehager over hele Norge arbeider pedagogisk og hvilke arbeidsformer de bruker.

Resultatene viser at mange barnehager legger vekt på utforskning knyttet til natur og lek utendørs, men at det er mindre fokus på utforskning knyttet til digitale verktøy og kunstneriske aktiviteter. Det diskuteres også utfordringer knyttet til kollektiv refleksjon og planleggingstid i barnehagene, samt betydningen av å utforske mat og måltider som en del av pedagogisk arbeid.

Hilde Gunnarsson reflekterer over behovet for økt bevissthet rundt utforskende arbeidsformer i barnehagen, både blant personalet og barnehageeiere. Hun oppfordrer til å ta tak i anbefalingene fra rapporten, blant annet å sjekke status i barnehagene, hvordan planleggingstiden brukes, og å sikre at pedagogiske miljøer reflekterer alle faglige områder i barnehagen. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av BluPoddens redaktør før publisering.