BluPodden

Kva er berekraft i barnehagen og korleis kan berekraft utspele seg i ulike barnehagepraksisane?

Show Notes

Gjerekraft for berekraft omhandlar kvifor berekraft er viktig i barnehagen, også i eit meir overordna perspektiv. Korleis berekraft kan utspele seg i dei ulike barnehagepraksisane, er viktig del av dette. Gjerekrafta til barn og vaksne blir eit viktig fokus. Berekraft er noko vi må vere! Medvirkande: Professor i berekraft Marianne Presthus Heggen i samtale med høgskulelektor i pedagogikk Hilde Alme, begge HVL

What is BluPodden?

Kvardagsliv i barnehagen. Produsert av Høgskulen på Vestlandet

Blupodden er en pedagogisk podcast skapt av Barnehageleierutdanninga ved Høyskolen på Vestlandet. I dagens episode diskuterer verten, Hilde Alme, og gjesten, Marianne Presthusheggen, temaet bærekraft i barnehagen. Marianne, en professor tilknyttet barnekunde og Senter for barnehageforskning, gir innsikt i de fire dimensjonene av bærekraft.

Bærekraft ble først introdusert av Brundtland-kommisjonen på 80-tallet og ble definert som en utvikling som ivaretar dagens behov uten å sette fremtidige generasjoners behov i fare. De diskuterer de tre kjernedimensjonene: økologisk bærekraft (miljøvern), økonomisk bærekraft (fordeling av goder), og sosial og kulturell bærekraft (samfunns- og kulturaspekter).

Marianne understreker at god styring (good governance) er den fjerde dimensjonen som involverer politikk og medvirkning, spesielt barns deltakelse i hverdagen. Det viktige poenget er å ha alle fire dimensjonene i tankene samtidig for at en praksis eller tiltak skal kalles bærekraftig.

De reflekterer også over barnehagens rolle i å integrere bærekraft som en grunnleggende verdi i pedagogikken. Diskusjonen dreier seg om å handle i praksis, ikke bare skrive fine strategiske planer, og hvordan barnehageansatte kan involvere barn i bærekraftig praksis. Marianne fremhever viktigheten av å la barna delta, ta ansvar og bidra til bærekraftig handling, mens Hilde legger til at det haster å integrere bærekraft i barnehagens daglige arbeid på grunn av pågående natur- og klimakriser.

Podcasten avsluttes med praktiske råd til studenter, som inkluderer å engasjere barna, lytte til deres bekymringer og tanker om miljøet, og å være rollemodeller for bærekraftige handlinger. Samlet sett fokuserer episoden på viktigheten av å handle for bærekraft og integrere det som en naturlig del av barnehagens pedagogikk.