No Harm - Do Good

In deze aflevering hoor je Sinem Tuncer, van Arkive. Arkive verkoopt afgeschreven beautyproducten. Ze vertelt over circulariteit, waarom er zoveel onbegrip over is, en waarom zij gemotiveerd is dat te veranderen. Je hoort ook hoe multinationals tegen dit MVO-vraagstuk aankijken. De expert van de aflevering is Sandra Kolodzinskyi, van RVO. Ze weet alles over circulair ondernemen.

What is No Harm - Do Good?

Dit is No Harm - Do Good. Een podcast met inspirerende verhalen over ondernemen in het buitenland. Je hoort ondernemers die hun business uitbreiden, over de grens. Maar niet zonder na te denken over gevolgen voor mens, dier, milieu en maatschappij. MVO noemen we dat, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor de ondernemer betekent dit bewust bezig zijn met risico’s én kansen. Door negatieve effecten weg te nemen, te voorkomen en te verminderen kunnen ondernemers een positieve impact maken op de wereld om hun heen. Presentatie wordt gedaan door Jelle Maasbach.

Productie: Microphone Media

00:00:04
Dit is No Harm do Good, een podcast met inspirerende verhalen van internationaal actieve ondernemers, die daarbij bewust nadenken over gevolgen voor mens, dier, milieu en maatschappij. Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen noemen we dat, imvo. Het gaat daarbij niet alleen om risico's maar ook vooral om kansen. Door negatieve effecten te voorkomen en te verminderen maken ondernemers een positieve impact op de wereld om hen heen. Mijn naam is Jelle Maasbach en in deze eerste aflevering spreek ik met Jordi De Vos, mede-oprichten van Circularise. Circularise wil met vernieuwde technologie een totale circulaire-economie bereiken. Dit bedrijf heeft een blokchain ontwikkeld waarin duidelijk wordt welke materialen in een product zitten zonder dat daar privé data uit af te lezen zijn. Zo kun je met deze blokchain aflezen of je materialen veilig kunt recyclen naast een ondernemer en mijzelf hoor je ook elke podcastaflevering een expert van RVO deze aflevering is dat Corina Kerkmans zes coördinator binnen het MVO-kernteam

00:01:08
Ik ben Jordi ik ben één van de oprichters van een bedrijf, Circularise uit Den Haag, ja, binnen het bedrijf maak ik ja, ben ik voornamelijk bezig met het ophalen van investeringen en met de de de, ja, de businesskant van ons bedrijf draaiende te houden, mijn cofounder Mesbha. Die richt zich meer op het product dat we hebben ontwikkeld.

00:01:28
Als je op een feestje staat en je moet uitleggen wat Circularise doet, wat vertel jij ze dan?

00:01:34
Ik, ik vraag ze eigenlijk altijd om om zich heen te kijken van alle producten en spullen die je, die je om je heen hebt en in je achterhoofd te houden dat daar nu heel veel claims om omheen worden gemaakt. Daarvan, hé, dit is zo'n groen product, dit is gemaakt van gerecycled materiaal en ik vraag ze: ja, maar maar hoe weet je dat dan? Hoe weet je dat zeker? Kan je dat bewijzen en en dat is vaak waar tegenwoordig een beetje stuk loopt van ja, wa, waar is dat bewijs dan? En dat? Dat doen wij eigenlijk als bedrijf. Wij zorgen d'r voor dat iets wat ergens in de waardeketen bewezen wordt, vaak helemaal in het begin, dat die claim effectief getransporteerd kan worden, tot tot het eindproduct of totdat je het product in handen hebt, of soms zelfs verder naar bijvoorbeeld een recycler.

00:02:14
Jordi hebt voor mij iets moois liggen. Ik kan het eigenlijk niet uit elkaar halen: twee, voor mij identieke helften plastic dat is het enige wat ik er nog uit kan halen.

00:02:23
Ja, ik heb ik heb hier voor me, een een, eigenlijk een, een handvat van een, van een boormachine van van Dewalt dat kennen de meeste mensen denk ik wel zo zo'n gele boormachine dat is eigenlijk twee, twee helften die aan mekaar geschroefd zijn, maar in dit geval zijn ze nu los. Eén van deze helften die is gemaakt van gerecycled plastic, de andere helft niet en ik neem het eigenlijk altijd mee als voorbeeld, want je kan hier niet eigenlijk met het blote oog gaan zien van: ja, wa, welke is nou de sustainablel en welke niet, en dat is eigenlijk hetgeen wat wij doen. Wij zorgen d'r voor dat je kan bewijzen welke van die twee nou wel het juiste verhaal achter achter zich heeft en wat ook een gewoon, ja, ouderwetse manier geproduceerd is.

00:03:01
En hoe doen jullie dat?

00:03:04
Stel, je gaat vandaag de dag naar de supermarkt en je wil alcohol of tabak kopen en je ziet er iets jonger uit dan dat ik ben. Dan word je vaak gevraagd om je ID-kaart of je paspoort. En ja, daar staat eigenlijk heel veel informatie van jezelf op u, waaronder je geboortedatum maar ook heel veel andere dingen. En eigenlijk het enige wat die kassière wil weten is: mag ik dit aan jou verkopen? Ja of nee? En stel nou dat je he dat paspoort gewoon in je of het paspoort gewoon in je zak kan houden. Maar je zou antwoord kunnen geven op die vraag. Dus je zegt ja, ja of nee, en het is gebaseerd op je paspoort, is gebaseerd op alle data die daarin staat. Maar je hoeft het niet te laten zien. Hé, natuurlijk moet het dan te vertrouwen zijn, maar dat doen wij eigenlijk met cryptografie. Wij zorgen daarvoor dat je exact die vraag kan stellen waar je een antwoord op nodig hebt, zonder dat je verwacht van die andere partij dat ze eerst alle informatie naar je toe gaan sturen, dat je dan zelf maar gaat bekijken, analyse gaat maken. Dat kan eigenlijk veel beter gedaan worden door computers. En waarom moet dat dan jouw computer zijn? Dus dat is hoe wij met informatie omgaan. Maar ja, wij doen het niet voor identiteit, wij doen het voor fysieke producten en materialen, dus wij zien eigenlijk dat onze klanten een bepaalde productieprocessen of details daarvan en grondstoffen die ze gebruiken, dat zij die daarachter zetten. Dat laten ze aan niemand zien. Maar iemand verderop in de waardeketen kan wel vragen: hé, is dat gemaakt van gerecycled plastic of is de de de Carbon Footprint onder een bepaald niveau? Daar kan je dan crypto grafische een antwoord op krijgen, wat je kan vertrouwen, maar je hoeft niet alles te zien.

00:04:32
Wat is je rol precies binnen de onderneming.

00:04:35
Ja, het is een startup dus ik doe alles. Dat is makkelijkst.

00:04:39
Ik wil het zo gek niet verzinnen of het staat eigenlijk op je visitekaartje? Je visitekaartje is heel groot.

00:04:43
Ja eigenlijk wel staat staat tegenwoordig ook gewoon alleen maar founder op, want een echte rol daarin is is lastig. Maar ik doe, zoals ik al zei, ja, voornamelijk de de de investering managen, ja, de bedrijfsprocessen in de gaten houden. Ja.

00:04:56
Deze podcastreeks gaat over maatschappelijk verantwoord ondernemen en ondernemingen en Nederlandse ondernemingen die in buitenland actief zijn. Dat zijn jullie, de IMVO's wat doen jullie in de praktijk om daaraan te voldoen?

00:05:10
Ja, we zien onszelf eigenlijk meer als een, als een soort van enabler voor anderen, om om dus maatschappelijk verantwoord te kunnen ondernemen, waarbij vaak. We zien nu vaak dat dat heel lastig kijk me, mensen hebben hun eigen organisatie vaak wel goed onder controle, maar zeker in waardeketen is wel wat daarvoor gebeurt. Dat is een soort van black-box waar ze niet echt een idee over hebben. En wij zien onszelf eigenlijk als dat communicatiekanaal dat je, ja wel, die data kan krijgen van van partijen voor je.

00:05:39
Jordi ziet Circularise dus als enabler voor andere bedrijven, zodat zij MVO kunnen zijn. Maar hoe kijkt Corina kerkmens van RVO naar deze belofte?

00:05:49
Heel goed, ik denk dat u een voortrekkersrol heel belangrijk is. Die die voorbeeldrol eigenlijk willen willen pakken, juichen wij enorm toe. Ik zit bij de overheid, hé, dus daar daar kijken wij natuurlijk op een bepaalde, misschien bijna wel technische manier naar naar afspraken die wij hebben met elkaar hebben gemaakt. En daarbij is, denk ik, het het meest korte antwoord is dat een bedrijf eigenlijk aan de ene kant z'n businesscase goed wil, hé wil gewoon mooie, een, een mooie businesscase neerzetten, wil wellicht groeien, maar dat ie dat niet ten koste doet, als als zeg maar bijeffect ten koste van mensen, dieren of de natuur of het milieu, dat is in de essentie. Wanneer je IMVO bent en hoe je dat dan kan doen, ja, daar hé, daar over zie je natuurlijk in, in de... zie je veel verschillen, maar dat is het in de kern.

00:06:38
Heel mooi! Veel ondernemers hebben het ook de hele tijd over de due diligence die ze moeten doen.

00:06:43
Ja.

00:06:44
Voor wie niet weet wat doe je dan precies?

00:06:49
Due diligence het Engelse woord is wel bekend uit de financiële wereld. Het is eigenlijk een een onderzoek, een een zorgvuldigheid onderzoek of een risico-onderzoek. En als je het hebt in binnen IMVO dan heb je het over in het Nederlands tegenwoordig gepaste zorgvuldigheid en dat heeft vooral te maken met dat je in je in je businesscase niet alleen meer kijkt welke financiële risico's loop ik of welke groeikansen heb ik, maar ook welke niet-financiële risico's heb ik en welke kansen heb ik om die te voorkomen, om die misschien zelfs wel, als je echt heel erg wat wij noemen het goed wil doen, misschien zelfs wil zeggen: ik wil bepaalde situaties verbeteren. Voorbeeld: een bepaald milieuprobleem. Je kunt zeggen: nou, ik ga me aan de minimale Eisen houden. Ik zorg dat ik niet een milieuprobleem vererger je kunt ook zeggen: d'r is een milieuprobleem ik verergerd dat niet, maar ik ga t helpen oplossen. Nou, dan kom je echt in een hele proactieve rol. Maar dat is dus due diligence het is gepast, zorgvuldig handelen en het is onderzoek doen en handelen naar de niet-financiële risico's die je in je waardeketen en die je business tegenkomt.

00:07:55
Even terug, je bent aan het ondernemen, je loopt altijd tegen problemen op. Ja, kan je een paar voorbeelden geven van problemen waar je tegen tegenaan loopt.

00:08:05
Ja, voor in mijn rol voornamelijk veel haarverlies door alle stress. Maar daarnaast merken we gewoon dat dat he we we zijn een een, een kleine onderneming, we zijn, we zijn echt een nog de startup scaleup he, dus alles gaat snel en en onze klanten eigenlijk zijn de grote corporates waarbij alles superlangzaam gaat en daar zit vaak een mismatch mismatch in, gewoon en dat is gewoon heel ja, frustrerend is, is moeilijk, ook aan onze kant. Er worden soms vragen gesteld waar wij nog niet de juiste capaciteit voor hebben. Denk dat het probleem is dat elke startup wel wel een keer tegenkomt ja, daarom vandaar ook de de fundingronde waar mee bezig zijn.

00:08:44
Ja, funding, dat was mijn volgende vraag, want geld is natuurlijk altijd een ding. Jij zegt zelf ook ik ben bezig om investeerders binnen te halen. Zijn jullie al winstgevend bijvoorbeeld.

00:08:52
Dat nee, maar ik moet eerlijk zeggen, dat is ook niet, nou misschien verkeerd om te zeggen, niet niet echt de focus op dit moment. Wat we zien is dat dit soort propositie zoals wij die hebben. Dus dus transparantie in de waardeketen dat is eigenlijk waardeloos als je maar één klant hebt, want naar wie gaat die transparant zijn? Dus je hebt er minimaal twee nodig, ze de, de verkopende partij en de kopende partij. Kan je daartussen transparant zijn. Dat is leuk, maar die kennen elkaar al. Dus dat is ook niet echt een goeie, een goeie waard propositie dus voor ons komt de waarde pas echt. Als je drie, vier, vijf partijen op een rijtje hebt, die allemaal met elkaar zakendoen, dan hebben we wat om toe te voegen, betekent dat dat netwerk eigenlijk het belangrijkste is, wat we, wat we moeten creëren, en niet zozeer dat we nu moeten focus op op de meeste winst, op op de korte termijn.

00:09:44
Er zijn ook nog nog bijvoorbeeld subsidies van een Europees potje waar je aanspraak op kan of wil maken.

00:09:51
Ja, we zijn eigenlijk vanaf de de eerste dag, dus da's helemaal een ja terug. In 2016 zijn we ga gefund door ieit rawmaterials dat is een onderdeel van de Europese commissie die zich richt op specifiek topic dus in dit geval de de raw materials en dan moet je denken aan inderdaad de De de de metalen en mineralen. Dus dat dat komt terug met het verhaal van eerder. Daarna zijn we gefund door verschillende horizon 2020 projecten, ook Europese subsidies en we zijn gefund door de accelerator en da's ook weer Europees subsidie. Maar die is echt gericht op het schaalbaar maken van je bedrijf. Eigenlijk herkennen ze daar dat er een soort soort van van gap zit in in funding for startups waarbij je vaak wel al je producten hebt. Maar dat ben je nog geen scale up en dat is vaak waar de investeerders op de hoek komen kijken. Dus juist om die, om die Gap eigenlijk te te te vullen, daar is de ground voor bedoeld. Dan moet ik even even checken in welk jaar, dat was volgens mij was dat 2019 maar die hebben we in ieder geval ontvangen en daar ja, daar, daar hebben we dus ons groot deel van ons bedrijf meegebouwd.

00:10:59
Precies een jaartal Ik ben ook altijd niet zo goed in jaartallen, maar dat dat maakt ook helemaal niet uit het het geld is binnengekomen. Hebben jullie hulp gehad van RVO.

00:11:07
Ja, ja, zeker, dus eerlijk is eerlijk, met die eerste aanvraag Niet dat hebben we zelf gedaan, maar alle aanvragen daarna wel, zeker, die grote Europese subsidies. Daar hebben we heel veel hulp gekregen van rvo.

00:11:18
Dan is wel fijn als een overheid d'r is om je te steunen.

00:11:21
Ja, ja, en het is echt met met hele praktische zaken dat we het, tot ja zelfs zelfs tot deze week toe, dat we gewoon kunnen opbellen en vragen van: nou, hoe, hoe wordt hiernaar gekeken in een subsidieaanvraag of hoe berekenen ze dit? Of dat? Maar ook gewoon heel praktisch dat we he worden op de hoogte worden gesteld van van nieuwe kansen voor subsidies, maar ook dat we worden meegenomen naar naar missies naar het buitenland, wat ook het het hartstikke leuk is.

00:11:45
Ja, over buitenland gesproken ik ben dus mee geweest op missie. Heeft dat je ook in landen gebracht waar je van tevoren niet Aan dacht

00:11:52
nou, ik moet eerlijk zeggen, onze eerste, onze eerste twee klanten uit de plasticindustrie. Die hebben we ontmoet op op cis in las Vegas en dat zijn partij, Duitsland, Partij uit België. Dus dat is heel gek dat je die dan in las Vegas tegenkomt maar dat was de de, de eerste missie van van waar wij aan aan deelname, van ja, georganiseerd door RVO onder andere. Dus dat dat heeft zeker geholpen.

00:12:15
Volgens Jordi heeft RVO hen geholpen met het aanvragen van subsidies en met missies naar buitenland. Maar hoe doet RVO dit precies?

00:12:25
Ja, kijk wat Jordi zegt, bijvoorbeeld missies hé, daar bied je ons netwerk, dat biedt, dan bieden we ons netwerk aan en onze functie om bijvoorbeeld de kunnen matchmaken voor voor bedrijven als Jordi hé dat wij he. Wij geven inderdaad verder natuurlijk subsidies, ook als fonds verantwoord ondernemen of voorbeeld op gebied van risico Mineralen en verder onze gewone subsidies, zoals we die ook uitvoeren als RVO dat zijn bijvoorbeeld subsidies om duurzame-energie te bevorderen, maar tegelijkertijd, via die subsidie stimuleren we ook wel MVO hé, dus dan is dat niet ons hoofddoel maar we proberen wel het bedrijf daar ook bij te hebben.

00:12:58
RVO helpt ondernemingen dus op verschillende manieren, maar hoe kan RVO precies helpen op het gebied van OESO-richtlijnen.

00:13:06
Ja, eigenlijk doen wij dat door MVO te stimuleren wat wij noemen een OESO-land, dat zijn de meest economisch meest ontwikkelde landen, dat zijn er bijna 50. Daar zitten ook wat kandidaten bij Die hebben met elkaar afspraken gemaakt over over internationale handel, internationaal economische samenwerking en hebben daar ook richtlijnen voor gemaakt. Dat wanneer kun je eigenlijk zeggen dat een bedrijf maatschappelijk verantwoord onderneemt daar zijn afspraken over, maar daar zijn OESO-richtlijnen voor en wij dat en daar komen die ga die daar komt, die due diligents uit voort die due diligent is. De OESO zegt: als de bedrijven due diligent doen, die gepaste zorgvuldigheid toestel toe, toepassen, dus transparant zijn, onderzoek doen, financiering, vinden, zorgen dat hun eigen werknemers weten wat er van hen verwacht wordt. Dan kunnen we eigenlijk beoordelen dat een bedrijf maatschappelijk verantwoord onderneemt dus eigenlijk zijn voor ons de OESO-richtlijnen de basis voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is hoe wij daarnaar kijken. Dus en ik snap dat dat voor bedrijven best ver is, want wij zien heel veel bedrijven die supergoed bezig zijn, maar nog nooit van de OESO gehoord hebben. Ja, dat kan, maar dat zijn werelden die we bij elkaar moeten brengen, dat dat dat is, daar moet, dat moeten we gewoon kaar uit uitblijven.

00:14:22
Meer dan tien landen zijn jullie actief, zei je.

00:14:25
Ja.

00:14:26
Wat staat er nog op het programma? Wil je nog in meer landen actief worden?

00:14:30
Ja, kijk, wij, wij zijn een digitaal product, dus voor ons is het heel makkelijk om daar gewoon gewoon ja op te zeggen. Eigenlijk laten we het afhangen van onze klanten, waarbij zij zeggen van he, we hebben nu misschien een productiefaciliteit in een bepaald land of een bepaalde klant zitten waar we dit mee kunnen uitbreiden, en dan gaan we daar naartoe.

00:14:46
Ik vraag aan elke ondernemer die je aanschuift of ze een bepaalde ondergrens hebben. Als het aankomt op maatschappelijk verantwoord ondernemen, heb jij die voor jezelf elke keer als je bezig bent in Nederland of of in het buitenland?

00:14:59
Ja, ik denk dat er wel bepaalde normen en waarden zijn die we echt als als basis gebruiken, dat eronder ook gewoon niet niet geïnteresseerd zijn om zaken te doen met iemand. Dat kijk we, we snappen dat zeker als we kijken naar naar sommige partijen met wie we samenwerken. Dat zijn de grote multinationals niet alles is perfect, maar die ambitie moet er zijn. Die ambitie moet zijn moeten zijn om beter te worden. We gaan ook niet gewoon normale materialen traceerbaar maken, gewoon voor de marketing. Daar moeten we echt een plan liggen van wat, wat gaan wij verbeteren aan ons bedrijf, en daar willen we dan mee helpen.

00:15:35
Dus zo kan het soms zijn dat je ook tegen zo'n grote partij nee zegt, omdat het niet strookt met je eigen normen en waarden.

00:15:40
Ja, of dat het misschien niet het juiste product is in een portfolio om mee te beginnen, kijk uiteindelijk, d'r zal een deel zijn van tenminste dat is onze onze mening dan hé dat een deel van onze klanten die zal bewegen omdat in het innovatief is, omdat er bepaalde groep van hun klanten misschien er erg interesse in heeft, omdat ze zelf bepaalde sustainability targets hebben neergezet. Dat is super. Maar d'r zal ook een deel van de klanten zijn, waarbij je misschien niet zal bewegen totdat er regelgeving is, en dat is prima. Daar kunnen we ook mee mee praten en onze kennis delen maar dan zien we eigenlijk ook wat dat. Ja, transparantie is niet iets makkelijks voor bedrijven dat daar ja, het klinkt het misschien een beetje kort door de bocht, maar als je eenmaal meer transparantie hebt, dan kan je niet zo makkelijk terug. Dus dat is ook voor voor onze klanten een wel overwogen keuze van dan gaan we dit. Doen, hoe gaan we dat doen? En Wanneer?

00:16:34
Voor veel bedrijven kan transparantie dus een moeilijk punt zijn. Maar hoe belangrijk is die transparantie nu precies?

00:16:41
Ja, heel tegelijkertijd snap ik het, als het om MVO gaat, dat het heel spannend is voor bedrijven. 100 procent goed doen is moeilijk he, want heel veel bedrijven houden zich nog niet aan die richtlijnen. Bedrijven hebben hevige concurrentie met elkaar, vaak ook op prijs. Dat gaat ook niet samen, altijd met de juiste dingen doen als het gaat om imvo. We hebben een heel mooi voorbeeld gehad van een. Een bedrijf als fairphone een klein Nederlands bedrijf doen ontzettend hun best om hun telefoon zo eerlijk mogelijk te maken, zijn daar heel eerlijk in, dat lukt niet, zijn bezig, bijvoorbeeld in Congo, in de kobaltmijnen om daar de keten van het kobalt op die te eerlijker te maken. Dat is heel moeilijk, Congo, een moeilijk gebied. Zijn voorbeeld, heel veel kinderen aan het werk werken, kinderen van vier jaar in de mijnen dus daar gaan ze werken met partijen die niet een beste reputatie hebben en daar krijgen ze steun van van de overheid. Dan komt er een heel groot artikel over hen in de krant. He van, nou, wat zijn die aan doen? En die zijn met hele slechte mijnbedrijven aan het werken. En dan vervolgens staat er niet in dat de andere grootste concurrenten om maar bijvoorbeeld appel of Samsung staat niet in wat die doen en of die het wel goed doen. En dan lijkt het net of fairphone het niet goed doet. Maar dat is niet waar fairphone is transparant en doet hun best om het beter te maken, en degene die niet-transparant zijn het lijkt me of die een beetje uit de wind blijven, en dat is het dilemma waar bedrijven in zitten. Dus je kunt niet om transparantie heen, maar het kan ook wel eens betekenen dat je d'r negatieve publiciteit door krijgt.

00:18:15
En je maakt jezelf best wel kwetsbaar.

00:18:17
Nu nog wel, dat gaat veranderen. Dankzij mensen als Jordi gaat dat veranderen, maar nu ben je nog kwetsbaar.

00:18:24
Kunnen jullie een rol spelen bij bedrijven die het eng vinden om transparant te zijn?
00:18:29
Ja, toch, kijk wij, wij moeten vanuit de overheid, want als je weer hebt over die gepaste zorgvuldigheid die due diligent dan moet je ook transparant zijn. Dat hoort daarbij. Tegelijkertijd snappen wij ook dat bedrijven die die stap nog moeten nemen, dat dat ja, ik noem maar wat he wij bijvoorbeeld een een fonds dat helpt om kinderarbeid te bestrijden in een keten. Ja, wij snappen ook wel dat we niet vanaf dag één aan de aan de aan de deur staan te klingelen van oh. Dit bedrijf heeft is geïnformeerd bij ons wat ze kunnen doen. Wij moeten open daarover zijn. Ook wij als overheid moeten transparant zijn, maar we bieden wel een tijd een safe zone voor bedrijven om daar gewoon goeie gesprekken over te hebben totdat ze die stap nemen. Maar het is echt. Ik snap hem wel.

00:19:12
Als we dan naar de toekomst kijken, een volledig circulaire economie, ja.

00:19:17
Volledig is een groot woord ik.

00:19:19
Ik hoop het.

00:19:20
Maar ik denk dat er altijd ik is natuurlijk altijd een deel, wat ja, van de stroom die niet circulair kan zijn, om wat voor reden dan ook. En daarnaast hebben we gewoon ook altijd veel meer spullen nodig, omdat u bevolking groeit, alles, alles hebben we meer van nodig, dus d'r zal altijd ook nieuw materiaal nodig zijn.

00:19:36
Ja, dus je kan ook niet naar een volledige.

00:19:38
Nee, maar het zal wel in de buurt moeten kunnen komen. En dan is de vraag: hoe ga je ervoor zorgen dat je dat dat deel wat niet-volledig circulair is? Hoe hoe ga je dat daarmee om? En dan kan je bijvoorbeeld kijken naar hé, gaan we nog steeds plastic uit uit olie maken? Of gaan we misschien plastic uit renewables maken, die toch iets beter zijn als als grondstof?

00:19:58
Ja, mooi tot slot. Ik vraag elke ondernemer hier of ze nog tips hebben voor andere ondernemers die aan het luisteren zijn, voor ondernemers die ook wat willen doen met maatschappelijk verantwoord ondernemen, als jij de gouden tip zou mogen doorgeven.

00:20:12
Nou ja, eigenlijk eerst een verzoek en dat we weten dat wij niet dat we niet de enige zijn die in deze deze space aan het aan het dingen aan maken zijn. En eigenlijk hier de de het open verzoek van hé, als dit je interesseert als je hier mee bezig bent, als je bezig bent met iets meer sustainables neer te zetten, én je denkt dat dit interessant voor je is, laten we dat dan gewoon samendoen dit is onderdeel wat we misschien nog niet hebben belicht in deze podcast, maar dat is. We zien onze technologie niet als iets van alleen van ons. Hé, iedereen moet Circularise gaan gebruiken, dat is niet intentie. Wij zien het meer als als e-mail. Dus wij, we zetten een een, een manier van communiceren neer. En of je nou voor Outlook kiest of voor Gmail of voor wat je maar wilt, hé, maak alsjeblieft de beste keuze voor jezelf, maar hij hoeft in ieder geval niet aan andere te vraag van hé, gebruik jij Yahoo of niet, want anders kan ik je niet mailen. Dat zou een beetje, zou een beetje gek zijn. Dus ook hier, hé, we werken samen met partijen die gewoon technologieën hebben, die die, ja, complementair zijn aan wat we doen, of die soms helemaal niks te maken hebben met wat te doen. Maar we werken ook bijvoorbeeld samen met partijen die gewoon echt onze directe concurrenten zijn, gewoon om te zorgen dat we in ieder geval dezelfde taal spreken, dat we wel met elkaar toch de wereld kunnen verbeteren, en niet dat het een soort van wedstrijdje wordt wie de meeste, wie de meeste vrienden kan krijgen in in kort mogelijke tijd.

00:21:31
Nee is wel mooi, ben niet bezig met beconcurreren maar eigenlijk met z'n allen iets neerzetten.

00:21:37
Ja, ja, en dat is, als je praktisch over nadenkt kan het eigenlijk ook niet anders. En en lachen we altijd een beetje voor partijen die zeggen dat dat niet nodig is. Want als je teruggaat als je, als je zegt van oké, we gaan een oplossing bedenken voor alle alle Automotive partijen in de wereld, dan ja, oké, dat kan, maar ja, de leveranciers daarvan, die leveren niet alleen Automotive. We werken bijvoorbeeld met een een, een chemisch bedrijf die levert aan automotive, aan de gebouwde omgeving, aan kleding, aan verpakkingen voor voor etenswaren en dat allemaal dezelfde grondstoffen. Dus die gaan niet op een gegeven moment kiezen en zeggen van oké, voor elke klant die ik heb, ga ik een ander platform gebruiken, een ander protocol gebruiken. Dat is gewoon niet niet te schalen. En andersom als die die leveranciers met een eigen platform gaan komen, gaan ook niet alle merken eens overstag en zeggen: oké, we gaan allemaal dat specifieke platform gebruiken in onze andere klanten. Die moeten maar gewoon daarin meegaan. Dus uiteindelijk zien we het voor ons dat er eigenlijk de de wedstrijd moet komen op op de de de email apps zeg maar, van wie kan de beste app bouwen voor bepaalde Usecase, en niet zozeer het e-mailprotocol zelf. De regels daarachter?

00:22:46
Ja, dus jouw oproep. Tot slot nog even kort: het zou meer zijn aan andere ondernemers om met je samen te werken.

00:22:53
Ja.

00:22:54
Dank aan Jordi De Vos van Circularise voor delen van hun verhaal en dank aan Corina Kerkmans van RVO dit was No Harm do good. Wil je zelf aan de slag met verantwoord ondernemen in het buitenland. Doe dan kosteloos een korte check en ontdek welke internationale mvo risico's je loopt met jouw handelsactiviteiten en wat je kan doen om die risico's te beperken. Kijk daarvoor op RVO.nl/imvo-checker.