Näravårdpodden - en podcast från SKR

”En vilja och en insikt att en utveckling måste drivas från verksamheten - att mandat och ansvar måste finnas där”
Magnus Röjvall, regional medicinsk chef Capio, beskriver arbetet att föra in digifysiska arbetssätt och ge bra kunskapsstöd till verksamheterna i omställningen till Nära vård.

Creators & Guests

Host
Lisbeth Löpare Johansson
Samordnare Nära vård på Sveriges Kommuner och Regioner
Guest
Magnus Röjvall

What is Näravårdpodden - en podcast från SKR?

Välkommen till Näravårdpodden. I denna serie intervjuas intressanta personer som på olika sätt speglar den förändring som vi arbetar för, mot en nära vård. Vi vill genom de här samtalen fördjupa kunskapen och också visa både på det som fungerar och det som är svårt.