Näravårdpodden - en podcast från SKR

”Vi underskattar trygghetsaspekten och tydligheten i att det finns ett vårdsystem och en person man har tillit till - det har otrolig effekt på livskvaliteten.” ”Vi behöver utgå från patienten mer och mindre revirspaning.” Ett avsnitt med fokus på den regionala och kommunala primärvården med Veronica Almstedt, vice ordförande Distriktssköterskeföreningen och Magnus Isacson, ordförande Svensk Förening för Allmänmedicin. 

Creators & Guests

Host
Lisbeth Löpare Johansson
Samordnare Nära vård på Sveriges Kommuner och Regioner
Guest
Magnus Isacson
Allmänläkare på Ekerö vårdcentral. Ordförande för SFAM, Svensk förening för allmänmedicin. Styrelseledamot Distriktsläkarföreningen Stockholm.
Guest
Veronica Almstedt

What is Näravårdpodden - en podcast från SKR?

Välkommen till Näravårdpodden. I denna serie intervjuas intressanta personer som på olika sätt speglar den förändring som vi arbetar för, mot en nära vård. Vi vill genom de här samtalen fördjupa kunskapen och också visa både på det som fungerar och det som är svårt.