Näravårdpodden - en podcast från SKR

”Jag önskar att äldre med psykisk ohälsa får ta del av fler insatser tidigt - att vi kan erbjuda andra interventioner än bara läkemedel.” Ett samtal med Johnny Pellas, psykolog vuxenpsykiatrin i Region Västmanland, om hur vi kan arbeta för att på ett bättre sätt identifiera, diagnosticera och behandla äldre med psykisk ohälsa.

Creators & Guests

Host
Lisbeth Löpare Johansson
Samordnare Nära vård på Sveriges Kommuner och Regioner
Guest
Johnny Pellas

What is Näravårdpodden - en podcast från SKR?

Välkommen till Näravårdpodden. I denna serie intervjuas intressanta personer som på olika sätt speglar den förändring som vi arbetar för, mot en nära vård. Vi vill genom de här samtalen fördjupa kunskapen och också visa både på det som fungerar och det som är svårt.