Näravårdpodden - en podcast från SKR

Hur kan man arbeta med integrerade insatser för att möta barn och ungas behov? Det vet Ulrika Block, enhetschef socialtjänsten i Umeå. Hon berättar om hur de utvecklat nya arbetssätt för tidiga insatser genom HLT- team (Hälsa, Lärande, Trygghet). I teamet möts skola, elevhälsa, socialtjänst och primärvård där alla bidrar med sin kunskap för att se vilka insatser som bäst möter behoven.

Creators & Guests

Host
Lisbeth Löpare Johansson
Samordnare Nära vård på Sveriges Kommuner och Regioner
Editor
Helena Conning
Brinner för kommunikation och att vara med och förbättra världen. Scout i hjärtat!
Producer
Jonas Fagerson
Projektledare och grundare av Combined

What is Näravårdpodden - en podcast från SKR?

Välkommen till Näravårdpodden. I denna serie intervjuas intressanta personer som på olika sätt speglar den förändring som vi arbetar för, mot en nära vård. Vi vill genom de här samtalen fördjupa kunskapen och också visa både på det som fungerar och det som är svårt.