Sosialpodden

I disse episodene vil vi presentere Grunneggende Arbeidsmodell i Vernepleie, GAVE-modellen, som en del av undervisningen til våre studenter. I denne episoden tar vi for oss en generell presentasjon av modellen og dens historie.

Show Notes

Denne serien på 6 episoder er en innføring i Grunnleggende arbeidsmodell i Vernepleie, som du kan lese mer om i Innføring i vernepleie
Kunnskapsbasert praksis - grunnleggende arbeidsmodell
. Mer om boken og forfatternes tanker om innholdet kan du lese på vernepleier.no.

Med i studio:
Episodene:
I denne episoden referer vi til følgende:
  • Nordlund, I., Thronsen, A., & Linde, S. (2015). Innføring i vernepleie : kunnskapsbasert praksis, grunnleggende arbeidsmodell. Universitetsforlaget

Creators & Guests

Host
Steinar Vikholt
Leder av Sosialpodden, og er også vert i en del av episodene. Vernepleier, universitetslektor og internasjonal koordinator

What is Sosialpodden?

Sosialpodden er en sosial fagpodkast fra Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge. Du vår podkast vil få et innblikk i alt fra noen av de temaene vi snakker om i vår undervisning, besøk fra foredragsholdere vi bruker, til episoder med og av studentene våre. Podkasten er produsert av Universitetet i Sørøst-Norge (USN) med Steinar VIkholt som redaktør.

Velkommen til Sosialpodden, en sosial fagpodcast fra Institutt for helse-, sosial og velferdsfag her ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Du vil bli kjent med noen av de temaene vi underviser i her ved vernepleier- og barnevernspedagog utdanningene

og du vil også høre noe fra de spennende eksterne forelesholderne vi bruker. Så len deg tilbake og lær noe nytt.

- Velkommen til Sosialpodden og denne

episoderekkefølgen som kommer til å ta for seg grunnleggende arbeidsmodell i vernepleie.

Det er til sammen 7 episoder som følger et undervisningsopplegg vi har på vernepleierutdanningen her i Porsgrunn.

Vi underviser vernepleierne våre i en analytisk modell som heter grunnleggende arbeidsmodell i vernepleie, forkortet til GAVE.

I disse episodene så er det jeg, Steinar Vikholt, du kommer til å høre. Jeg er universitetslektor ved vernepleierutdanningen.

Det er Sabine Gehring som også jobber på vernepleierutdanningen og så er det deg, Anne Thronsen.

- Ja, Anne Thronsen som er vernepleier og pedagog og jobber ved vernepleierutdanningen.

Det vi skal prate om er teorien og bakgrunnen for det. Hvis du har lyst å høre mer

om det, så er all referansen til boka "Innføring i vernepleie,

kunnskapsbasert praksis, grunnleggende arbeidsmodell av Inger Nordlund, Anne Thronsen og Sølvi Linde.

Første episode er en introduksjon og historien til grunnleggende arbeidsmodell i vernepleie.

Da er det så flott at jeg har med meg Anne som kan si noe om det.

Hva er GAVE, hvis du kan si noe generelt før vi kommer historikken. Hva er GAVE?.

- GAVE er en analytisk modell som er den første innføringen for våre studenter i å

forstå systematikken i vernepleiefaglig arbeid, motsatsen til tilfeldighetene.

- Nettopp! - Det å lære seg og begynne å jobbe systematisk, det er GAVE-modellen en innføring i.

Det er en analytisk modell, det er ikke modellen som er viktig,

men det er en måte å forstå systematikken på. - Nettopp!

Den kom kanskje ut fra et behov hvis vi går tilbake i historikken.

- Ja, det har vært mye på systematikk i vernepleierfaglige arbeid. Vi har hatt

vernepleiernes arbeidsmodell som FO utviklet. Inger Nordlund og Sølvi Linde

kom i 2003/rev. i 2006 med bok om innføring i miljøarbeid, om systematikken i vernepleierfaglig arbeid.

GAVE-modellen oppstod som en revisjon av den boka hvor vi så behovet for å gjøre modellen litt mer..

Ja, vi har brukt en didaktisk relasjonsmodell for å visualisere at de ulike delene

i et systematisk arbeid er gjensidig avhengig av hverandre og at de henger sammen.

- Jeg var ferdig utdannet i 2015 her i Porsgrunn og jeg

fikk ikke opplæring i utgangspunkt i denne GAVE-modellen, men jeg hadde sjekklisten.

Problemløsningsmodellen het den, med 10 punkter som vi skulle gå igjennom. Da var det lett å

tenke at punktene kom etter hverandre og det er dette vi skal gjøre, selv om det står i teksten;

Alle kan.., man kan gå frem og tilbake i denne modellen husker jeg Inger Nordlund sa til oss mange ganger.

Det var da et poeng at den er litt mer dynamisk.

- Ja, den første modellen, visuelt så var den lineær, fordi om det i teksten hele veien

stod at dette må sees i sammenheng. Det var/har vært et forsøk på å visualisere

hvordan de ulike delene henger sammen. En didaktisk relasjonsmodell som jo er utviklet i pedagogikken,

er nettopp en måte å visualisere hvordan de ulike delene er gjensidig avhengig av hverandre.

Den didaktiske relasjonsmodellen er utviklet i forhold til legge opp undervisning.

- Nettopp og lage undervisning for lærere til elever.

Jeg ble tenkende på.. man sier det var et behov for systematikk, men hvis vi spoler tilbake til når du tok utdanningen..

Det var et par år før meg, det var året før jeg ble født, i -81 så ble du ferdig.

Fikk dere opplæring i en modell som skulle følges?

- Jeg har altså vært vernepleier 40 år i år.

Vi hadde også systematikk, men vi hadde ikke disse analytiske modellene.

Men vi lærte selvsagt hvordan vi måtte kartlegge før vi laget tiltak og så videre.

Den gangen jeg ble utdanna, så var dette

med adferdsterapi veldig aktuelt i forhold til tiltak til mennesker med utviklingshemming. - Nettopp!

Jeg er utdannet på vernepleierskolen på Emma Hjort.

Da lærte vi mye systematikk, men det var knyttet til adferdsterapi.

Det vi prøver med GAVE-modellen er å gi en første innføring i at systematikk er

knyttet til arbeidet, helt uavhengig av hvilke modeller eller faglige tilnærminger du bruker.

- Mm, jeg sitter å tenker på de andre arbeid..

en sjekkliste for målrettet tiltaksarbeid. Det er en sjekkliste utviklet av Løkke& Salthe.

Så nevnte du vernepleierens arbeidsmodell, didaktiv relasjonsmodell.. er disse modellene konkurrenter til hverandre?

Er det sånn at den modellen er best?
- Absolutt ikke.

Det å bruke modeller, det kan være vanskelig.

Vi ser på våre studenter som noen ganger sier; jeg kan gjengi GAVE-modellen.

Da pleier jeg å si at det er sikkert fint, men det imponerer ikke, du må forstå den.

Du kan bruke ulike modeller, det er ikke modellene som er viktig.

Men det er den analytiske.. Modellen er en

måte å analysere en situasjon på. Hvis du i vår opplæring så starter.. det er

et hjelpemiddel for at studentene skal kunne jobbe systematisk. Etter hvert som de

kommer lenger ut i studiet og etter hvert som de er ferdig, så vil dette være internalisert til dem. - Nettopp!

De tenker ikke modeller og du nevnte sjekklista til Gunnar Salthe og Jon Løkke.

Det er en modell som går i tre faser hvor fase 1 handler om kartleggingsdelen, fase2

handler om mål og tiltak og fase3 handler om evaluering. Det er også en veldig god modell

som man godt kan putte inn som en forlengelse av GAVE-modellen. Hvis du først har forstått

systematikken, så kommer du på et høyere detaljeringsnivå hvis du bruker sjekklisten til Salthe&Løkke.

- Det er nettopp det at man internaliserer det. For til morgenen i dag

pratet jeg med en helsesykepleier på toget, pendlervennen min. Vi sitter ofte

og prater om hva jeg skal gjøre i dag. Så sier jeg at jeg skal til Porsgrunn og lage en podcast

om akkurat det vi sitter og spiller inn nå. Hun ble veldig nysgjerrig

på hva er arbeidsmodellen/GAVE som jeg skulle prate om.

Så stiller hun spørsmålet, har du en sånn modell du jobber etter?

Da tenker jeg nei, jeg har ikke en modell, men etter hvert som jeg

nevnte nøkkelordene med kartlegging og tiltak og evaluering. Så sier jeg, men det er en del av meg.

Det er det som gjør meg proff, jeg bruker alle de her, men jeg har det ikke formet som en modell.

Men det er en del av det systematisk arbeidet jeg faktisk gjennomfører hver eneste dag på skolen der hvor jeg jobber.

- Veldig godt eksempel, for det er akkurat det det handler om.

Når du er student så må du inn i den verden. GAVE-modellen er den første lille døråpner på at nå er

du på vei fra kanskje tilfeldigheter til et faglig begrunnet systematisk arbeid i en kunnskapsbasert praksis.

- Så for oss.. det var kanskje det tilbake igjen til hva Inger Nordlund lærte meg i 2014.

Det at en skal ikke følge det til punkt og prikke.

Da blir kanskje svarene at en sånn type modell er ikke modell som skal følges fra ene..

Den er formulert visuelt som en stjerne der alle punkt henger sammen med hverandre.

Og det skal visualisere at uansett hvor du er i tankene her så kan du koble de opp i mot de andre punktene.

- Vi vil gjennom denne podcastserien, kom inn på de ulike

delene. Veldig ofte når du kommer inn i et arbeidsfelt så er det kanskje i gang et

tiltak. Hele modellen her er nettopp hvordan du spør ganske umiddelbart:

Hva er målet for dette tiltaket?-Nettopp. Hvis du får målet, så hvilke metoder har dere valgt?

Da kommer de faglige begrunnelsene fordi ting må henge sammen.

Hva har du kartlagt som gjør at du valgte den metoden?

Hvem er denne klienten du jobbe med?Og ikke minst dette med kunnskapsgrunnlaget.

Hvordan har du forstått det du har sett? Men det er de ulike episodene hvor vi går inn på hver enkelt del.

- Nettopp. Når det kommer til de seks punktene vi skal gå gjennom i hver episode,

så er det ingen punkter som handler om etisk refleksjon for eksempel.

- Nei, og det er kanskje en kritikk mot GAVE-modellen sånn som den er visualisert.

Men for oss, så handler etisk refleksjon og empowerment med i alle punktene.

Vi har etisk refleksjon og brukermedvirkning helt sentralt. I GAVE- modellen

så har vi skrelt dette ned til et minimum om å forstå systematikken og å få en innføring i den.

Parallelt så gis det masse undervisning som er knyttet til

etisk refleksjon, til brukermedvirkning, til forståelse av samfunnsmessige rammebetingelser.

Vi sier at vernepleierne plasserer seg i gapet mellom samfunnets krav og individets forutsetninger, den velkjente gap-modellen.

Det betyr at vi jobber både mot samfunnets krav, vi kan være med å påvirke eller endre samfunnets krav.

Og så kan vi være med å påvirke og styrke individets forutsetninger.

Det er inn i dette gapet, for kanskje å minske samfunnets krav og styrke individets forutsetninger at vi kan bruke GAVE-modellen som vår

systematiske arbeid i miljøterapi.

- Og med de fine ordene skal vi runde av en intro/historik til GAVE- modellen.

Så er det bare å glede seg til å høre på de andre episodene. Takk Anne! - Bare Hyggelig!